Giáo sư nói chuyện với sinh viên về khó khăn trong nghề

Giáo sư nói chuyện với sinh viên về khó khăn trong nghề, và vượt qua những khó khăn đó.

Thời sự Thứ tư, 13/3/2013, 08:03 (GMT+7)

Loading