Giờ cao su

"Cao su" thời gian là "bệnh" của rất nhiều người. Chúng ta phải biết quý trọng thời gian, các bạn nhé.

Thời sự Thứ sáu, 23/9/2011, 03:32 (GMT+7)