Giữ gìn đồ đi mượn

Mượn của ai bất cứ thứ gì cũng cần giữ gìn cẩn thận, điều đó còn thể hiện sự tôn trọng người cho mượn.

Thời sự Thứ sáu, 28/9/2012, 07:30 (GMT+7)