Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bạn là người Việt. Tại sao bạn lại không giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nhỉ?

Thời sự Thứ tư, 21/12/2011, 02:54 (GMT+7)

Tags: