Giữ gìn và trân trọng sách

Sách như người bạn tốt, luôn đồng hành và cung cấp cho chúng ta kiến thức nên cần được trân trọng, giữ gìn.

Thời sự Thứ sáu, 5/10/2012, 11:37 (GMT+7)