Giữ lời hứa với người yêu thương

Với người yêu thương, gần gũi bên mình mà chúng ta còn quên lời hứa thì thật đáng trách.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 08:31 (GMT+7)