Giữ trật tự là cách tôn trọng cộng đồng

Vào thư viện chung, bạn gái vừa hát vừa ăn quà vặt thì thật bất lịch sự.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 10:30 (GMT+7)