Giúp đỡ người khác ngay khi có thể

Nếu có thể giúp đỡ được ai, bất cứ lúc nào có thể, chúng ta nên nhiệt tình, đừng ngần ngại, nề hà.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 10:08 (GMT+7)