Giúp đỡ người khác ngay khi có thể

Nhiệt tình giúp đỡ người khác ngay khi bạn có thể là một hành động đẹp.

Thời sự Thứ hai, 17/12/2012, 09:17 (GMT+7)