Giúp đỡ người khác nhận thêm niềm vui

Giúp đỡ người gặp khó khăn là cử chỉ cao đẹp trong nếp sống giao tiếp.

Thời sự Thứ hai, 15/10/2012, 03:12 (GMT+7)