Gương của bố

Nhắc nhở con nhưng bố cũng phải xem lại mình nhé.

Thời sự Thứ sáu, 11/11/2011, 02:59 (GMT+7)