Hải đăng Kê Gà

Hải đăng Kê Gà, Phan Thiết đã 113 tuổi và được xây dựng từ năm 1899.

Thời sự Thứ sáu, 9/3/2012, 03:42 (GMT+7)