Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau

Giúp đỡ nhau lúc khó khăn mới là hàng xóm tốt.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 11:25 (GMT+7)