Hành động đẹp làm cuộc sống thêm ý nghĩa

Hãy giúp đỡ người khác ngay khi có thể.

Thời sự Thứ sáu, 6/4/2012, 02:23 (GMT+7)