Hành động đẹp gieo mầm tâm hồn đẹp

Cha mẹ làm điều tốt là tấm gương sống đẹp cho con cái noi theo.

Thời sự Thứ ba, 18/12/2012, 05:41 (GMT+7)