Hành xử văn minh tại địa điểm tham quan

Giữ gìn cảnh quan thêm đẹp.

Thời sự Thứ sáu, 6/4/2012, 02:25 (GMT+7)