Hát ru con theo làn điệu Nam bộ

"À ơi, nhớ Nam bộ là thành đồng Tổ quốc. Nhớ Tháp Mười là nhớ công anh vệ quốc lẫy lừng...", các mẹ hãy tập theo bài hát ru làn điệu Nam bộ do chị Song Anh thể hiện.

Thời sự Thứ ba, 9/10/2012, 03:54 (GMT+7)