Hãy biết động viên đúng lúc

Thói vô tâm của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Hãy động viên, đừng tiết kiệm lời khen.

Thời sự Thứ tư, 21/9/2011, 07:47 (GMT+7)