Hãy giúp đỡ trẻ em tham gia giao thông an toàn

Hai bạn trẻ đưa các em nhỏ sang đường an toàn

Thời sự Thứ ba, 13/3/2012, 03:40 (GMT+7)