Hãy lắng nghe con nói

Dành thời gian bên con và lắng nghe những lời con nói.

Thời sự Thứ ba, 18/10/2011, 03:11 (GMT+7)

Tags: