Hãy lịch sự khi xếp hàng

Bạn ấy đi xin chữ "Nhẫn", nhưng bạn ấy đã không kiên nhẫn được.

Thời sự Thứ sáu, 30/12/2011, 03:06 (GMT+7)

Tags: