Hãy tôn trọng mọi khách hàng

Mọi khách hàng cần phải được tôn trọng!

Thời sự Thứ sáu, 30/12/2011, 03:08 (GMT+7)

Tags: