Hiệp sĩ SBC BÌnh Dương học võ

Các hiệp sĩ SBC Bình Dương được công an bồi dưỡng võ thuật và kiến thức về pháp luật.

Thời sự Thứ sáu, 28/10/2011, 08:45 (GMT+7)