Hiệu ứng domino tích cực

Nhường đường cho người đi bộ, một hiệu ứng domino tích cực.

Thời sự Thứ sáu, 11/11/2011, 02:45 (GMT+7)