Hiểu về lịch sự nơi mình đang sống

"Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" là lời dạy ý nghĩa mà mỗi chúng ta cần noi theo.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 08:24 (GMT+7)