Hồ Hà Nội tắc thở ngày ông táo lên trời

Tro hương, bát hương, túi nilon vứt bừa bãi khiến các hồ ở Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng sau ngày ông táo lên trời.

Thời sự Thứ ba, 17/1/2012, 10:35 (GMT+7)