Hòa thượng Thích Thanh Nhã thuyết pháp về tích Vu Lan

Chữ Hiếu cần được thể hiện trong hàng ngày chứ không phải chờ đến tiết Vu Lan mới nghĩ đến cao lao cha mẹ.

Thời sự Thứ sáu, 16/8/2013, 09:20 (GMT+7)