Đi cà kheo múa lân, rước đèn

Ngày hội diễn ra tại bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội) sáng 10/9.

Thời sự Thứ bảy, 10/9/2011, 02:26 (GMT+7)