Kẻ trộm mở cửa hàng loạt phòng trọ

Kẻ trộm ung chạy xe đến, bẻ khóa mở cửa hàng loạt phòng trọ, lấy đồ và tẩu thoát.

Thời sự Thứ bảy, 18/5/2013, 12:42 (GMT+7)