Khỉ vớt trăng

Bầy khỉ tung tăng vui vẻ, bất ngờ thấy trăng ở dưới giếng, thế là cả bọn cùng nhau vớt trăng lên.

Thời sự Thứ ba, 2/10/2012, 10:43 (GMT+7)