Không a dua nịnh bợ

Nịnh sếp và nói xấu đồng nghiệp là những thói xấu cần bỏ.

Thời sự Thứ ba, 18/12/2012, 06:06 (GMT+7)