Không ăn quà vặt trên xe buýt

Là không gian chung, vì thế chúng ta không ăn quà vặt trên xe nhé. Bạn nhỏ làm thế là đúng đấy, thật đáng nêu gương.

Thời sự Thứ sáu, 11/11/2011, 02:36 (GMT+7)