Không khó để nói lời cảm ơn

"Người ta lịch sự thế, cháu phải học tập". Không chỉ bạn nhỏ ấy đâu, mà tất cả chúng ta cùng lấy đó làm gương nhé.

Thời sự Thứ sáu, 11/11/2011, 02:35 (GMT+7)