Không mua sách lậu

Mua sách lậu rẻ được một chút nhưng khó đọc, mất trang... thì thật không đáng.

Thời sự Thứ hai, 29/10/2012, 10:25 (GMT+7)