Không nên đưa chuyện về người khác

Nếu nói ra sự thật mà khiến người khác đau lòng thì bạn cần cân nhắc khi làm.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 08:44 (GMT+7)