Không nên sử dụng điện thoại khi đi đường

Đi đường mà cứ chăm chăm vào điện thoại rất nguy hiểm'

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 08:24 (GMT+7)