Không nói xấu sau lưng người khác

Nói xấu sau lưng người khác là điều xấu, thể hiện bạn sống không thật lòng.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 08:44 (GMT+7)