Không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Việc nhỏ mà hậu quả lớn!

Thời sự Thứ sáu, 20/7/2012, 04:42 (GMT+7)