Không suy diễn nói xấu người khác

Hai người phụ nữ tưởng anh "Tây" không hiểu tiếng Việt nên thả sức suy diễn và nói xấu, điều đó thật không nên.

Thời sự Thứ sáu, 8/2/2013, 11:16 (GMT+7)