Không tham của rơi

Nhặt được của rơi phải trả người đánh mất.

Thời sự Thứ sáu, 26/10/2012, 08:50 (GMT+7)