Kính lão đắc thọ

Một cử chỉ đẹp khi tham gia giao thông. Chúng ta cùng noi gương nhé!

Thời sự Thứ sáu, 11/11/2011, 02:40 (GMT+7)