Làm việc gì cũng nên có nguyên tắc

Không nên vì chức vụ cao mà phá vỡ nguyên tắc.

Thời sự Thứ sáu, 10/5/2013, 02:59 (GMT+7)