Lân rồng "no bụng" tại Hội Nguyên Tiêu TP HCM

Thời sự Thứ bảy, 7/2/2009, 10:21 (GMT+7)