Láng giềng tốt bụng

Quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, đó cũng là cái tình nghĩa của hàng xóm láng giềng.

Thời sự Thứ hai, 12/12/2011, 02:57 (GMT+7)

Tags: