Lời Bác dặn trước lúc đi xa

Thời sự Thứ ba, 18/5/2010, 18:00 (GMT+7)