Lời kể nhân chứng

Nhân chứng vụ chìm thuyền kể lại sự việc.

Thời sự Thứ hai, 26/12/2011, 10:32 (GMT+7)