Lời nói cuối cùng của bị cáo Đoàn Văn Vươn

Ông Đoàn Văn Vươn nói lời cuối trước tòa.

Thời sự Thứ năm, 4/4/2013, 06:23 (GMT+7)