Lớp học Hán – Nôm của các cụ U90

Tức tối khi đứng trước đền miếu hay gia phả của họ tộc hay các tài liệu quý mà không đọc được một chữ gãy đôi, hàng trăm cán bộ hưu trí, nông dân ở Đà Nẵng đã cùng nhau lập thành lớp học chữ Hán – Nôm để nghiên cứu văn hóa, chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa.

Thời sự Thứ năm, 29/11/2012, 10:33 (GMT+7)