Luôn thân thiện cư xử hòa nhã với mọi người

Bạn đã bao giờ xử sự như thế này chưa?

Thời sự Thứ ba, 20/3/2012, 11:00 (GMT+7)