Má mì miền Tây điều hành đường dây gái gọi

Một má mì từ miền Tây đến Quảng Ngãi điều hành một đường dây gái gọi giá cao. Mỗi chuyến “vui vẻ”, khách phải trả cho má mì này tiền triệu.

Thời sự Thứ bảy, 7/7/2012, 07:44 (GMT+7)